De gevangenen van Ruathym

Dag 1 in Suzail

Yargo landt zijn schip aan een verlaten kustlijn van Cormyr. Hij wil niet te veel de aandacht trekken met zijn schip. De spelers varen langs de kustlijn van Cormyr en zien een landschap vol landerijen en kleine dorpen en bedrijfjes. Het is de maand Tarsekh, wat in Cormyr betekent dat het tijd is om de koeien uit de stal het land op te laten. Op vele plekken zien jullie de koeien in de weien dartelen. Hier en daar worden de laatste gewassen geplant, terwijl stoeten van nobelen de werkzaamheden gadeslaan.

Na een goede dag varen komt Suzail in zicht. Suzail is een grootse stad. Het aangezicht wordt bepaald door een enorme bedrijvigheid in de haven, waar schepen letterlijk af en aan varen. Achter de aanzienlijke stadsmuren zie jullie de toppen van de puntdaken van de vele koopmans- en vakwerkhuizen. Gepleisterde muren in pasteltinten die worden onderbroken door dikke houten beren. Suzail is oorspronkelijk gebouwd op een beboste heuvel en deze heuvel vormt nog steeds het centrum van de stad en bepaalt het aangezicht. Tussen de bomen door, staan 2 grote gebouwen van rood graniet.

Wanneer Yargo aan een van de dokken aanmeert, komt er direct een havenmeester aangelopen.
“Name?”
“Shil Yargo”
“Farhzeug?”
“De Betraande Boekanier”
“Ausladen?”
“Niets”
“Einladen?”
“Hout en textiel. Misschien wat paarden.”
De havenmeester schrijft alles op een lange rol, waarna hij pen, inkt en rol aan zijn assistent overhandigt.
“Waar kunnen wij wapenlinten verkrijgen, beste man?”
“Hast du avonturiers mit dir dann?”
“Zeven.”
De man kijkt hem niet begrijpend aan.
“Sieben. Haben mir gutte…eeh…zahlt.”
“Anmelden darf do”
En de man wijst naar een stenen gebouw verder op de kade.
“De mensen in Cormyr zij niet echt happig op avonturiers”, zegt Yargo als hij zich weer bij jullie voegt. “Is slecht voor de handel denken ze hier. Jullie moeten je inschrijven, met naam en toenaam, inclusief de naam van jullie avonturiersgroep. Daarna krijgen jullie een stuk prikkeldraad om de gevesten van jullie wapens geknoopt. Avonturiers zonder wapenlint worden direct gearresteerd. Let daar dus op. Bij het inschrijfkantoor kunnen jullie waarschijnlijk ook een kaart van de stad kopen. Niet goedkoop, maar wel handig voor jullie zaken hier.”

De spelers ontmoeten een typische klerk die heel veel moeite schijnt te hebben met het meest eenvoudige werk. Ze melden zich aan onder de naam: The Watchmen en na enig intern beraad wordt Bih’lur opgegeven als de party leader.

Wanneer jullie de haven verlaten en onder een grote stadspoort doorlopen zien jullie redelijk goed bestrate wegen. Wat je opvalt is de grote stilte die in de stad hangt. Zeker, het is ee komen een gaan van wagens, koetsen en huuifkarren, maar verder is het er aanmerkelijk stiller dan je zou verwachten bij een stad van zo’n omvang (55.000).
Aangekomen op een pleintje met mooi lindenbomen in de knop is het martk. Ook hier praten de mensen op zachte toon met elkaar en ontbreekt het luide aanprijzen van de waar door de marktkooplieden. Dan klimt een wat dikkige man op een krat en leest, ditmaal wel met luide stem, het volgende voor vanaf een rol perkament:

“Vierde dag van de rouw! Kroonprins Irvel verzoekt u ook vandaag stilte in acht te nemen in respect voor onze gevallen koning Foril Obarskyr. De koninklijke kroon wordt binnen drie dagen in Suzail verwacht samen met het lichaam van de koning. De dag na de aankomst van het koninklijke lichaam en de koninklijke kroon zal Foril Obarskyr worden begraven en zal kroonprins Irvel worden gekroond als Irvel Obarskyr, koning van Cormyr! Het tweede en derde leger blijven gestationeerd aan de grens met Sembia. De broer van de koning, Erzoured, verblijft met het eerste leger nog steeds in het Noorden en heeft zich uitgeroepen tot de wettige erfgenaam en eist de troon op. Hij stuurt afgezanten naar Suzail voor besprekingen. Deze maand wordt het brood aangeboden door de familie Schumpeter.”

De spelers zoeken meteen de tempel van Tempus op, waar Hhargrek afscheid neemt van de schedels rondom zijn middel in de kapel van de “vergankelijke donaties”.
Dan worden ze toegesproken door luitenant Tarsekh, die deze maand haar verjaardmaand kent, van haar functie dan. Ze trakteert op appelflappen.

Luitenant Tarsekh vertelt de spelers dat de generaal op dit moment op audientie bij de kroonprins is om hem zijn lessen krijgskunde te geven. Hij kan ieder moment terug zijn.
Generaal Winter is de persoonlijke docent van de kroonprins als het om de krijgskunde gaat. Daarnaast is hij de Adjunct Wehr Commandant van Suzail. Hij is momenteel als zodaning in fucntie, aangezien de officiele Wehr Commandant van Suzail op dit moment met de koning in Sembia verkeert, hofmaarschalk Schinkel. Er is veel gemopper over de positie van de generaal onder de adel, aangezien de generaal niet oorspronkelijk afkomstig is uit Cormyr, maar uit Vesperin.

De koning was op veldtocht in Sembia om daar de invloed van Netheril de kop in te drukken.

Tijdens het gesprek met generaal Winter komen de volgende zaken aan de orde:

Schisma binnen Tempus:
Generaal Winter vertelt dat het schisma binnen Tempus zo’n 20 jaar geleden zich voortdeed. Lente hoorde bij zijn zijde. Om de problemen binnen de kerk van Tempus op te lossen ging generaal Lente op een persoonlijke missie naar de oorsprong van Tempus religie, in de Sunset Mountains. Dat was 2 jaar geleden. Sindsdien wordt ze vermist. De sunset mountains wemelen van de orcs de laatste jaren. Ze is waarschijnlijk overmand.

Het leger van Netheril:
Zeer, zeer slecht nieuws. Het feit dat fort Rothenbach is gevallen en dat er in Suzail niets van is vernomen, betekent dat Cormyr officieel is geinfilitreerd door Netheril. Ze hebben mensen binnen Cormyrs gelederen omgekocht en hoge functies beloofd om Cormyrs verdediging te verzwakken. Ook bleek Netherils inval in Sembia maar een afleidingsmanouvre, om vervolgens in de rug aan te vallen in het hart van Cormyr. De generaal vertelt de werkwijze van Netheril.

Koning van Cormyr:
De opvolging zal problematisch worden. Na de dood van de koning heeft de populaire broer van de koning de troon opgeeist. De kroonprins heeft hem daarop vogelvrij verklaard. De broer is op dit moment met een aanzienlijk leger in het noorden en probeert daar steun te verkrijgen voor zijn claim op de troon.

De spelers krijgen de opdracht om de infiltranten van Netheril op te sporen. Winter zal het hof, het leger en de war wizards op de hoogte stellen van het naderende gevaar en de stad gaan voorbereiden op een beleg. Taak aan de spelers om ervoor te zorgen dat Suzail niet vanuit de rug wordt aangevallen.

(Spelers krijgen van Winter 200 gp + 2 potions of healing)

De spelers vertrekken direct naar het huis van de hertog van Kallamarn. Daar is al een nobele dood aangetroffen. Het typische handelsmerk van de agenten van Netheril, die een pact sluiten met de lokale onderwereld. Ze beloven de onderwereld de vitale posities na de belegering in ruil voor aanslagen op de vertolkers van de vitale posities in de stad. De nobele die is gestorven is Gunter von Nesmyth, markies van Nesmyth, een bescheiden landgoed in het centrum van Cormyr. Niet echt invloedrijk, maar zeer capabel. Hij diende als de voornaamste adviseur van zijn zwager, hertog Gottfried von Kallamarn, in wiens residentie hij verbleef (luxe deel van Suzail). Hertog von Kallamarn is niet slim, maar is wel verantwoordelijk voor de stedelijke schatkist.

De spelers ontmoeten zijn ontroostbare vrouw, Uwe, en een bloednerveuze hertog. De markies ligt in zijn slaapkamer, schijnbaar rustig te slapen. Enkel een flinterdunne snee in zijn hals getuigt van een moordaanslag. De spelers herkennen de wond als 1 van een katar, een exotisch en zeldzaam wapen dat je niet vaak ziet in Suzail. Ook vinden ze een voetstap van een moccasin onder het raam van de slaapkamer van de markies. Moccassins zijn typische schoenen van de onderwereld, daar ze flexibel en licht zijn en zo veel bewegingsvrijheid geven.

Niet veel tijd om onderzoek te doen is er niet, aangezien al snel de stadswachten binnen die het huis afzetten en worden de spelers, die als “gewone” avonturiers daar niets te zoeken hebben, vriendelijk maar dringend verzocht om te gaan. De spelers weten ongezien het huis te verlaten, met uitzondering van Sue, die zich verstopt en het speurwerk van de stadswachten afluistert. Deze zijn duidelijk niet zo ervaren als de spelers, daar ze de voetstap niet opmerken en de wond toeschrijven aan een typische Cormyr dolk. Wel brengt de stadswacht de spelers op het idee in het wapenkwartier een handelaar in Katars op te sporen. Verder verneemt Sue dat de hertog en herogin vooral de Schumpters (de familie die de stad van brood voorziet) verdenken van de moord en ze plannen de stad zo snel mogelijk te verlaten naar hun landerijen in Kallamarn.

Na een wapenhandelaar in Katars te hebben gevonden en hem, na enige intimidatie, er toe te hebben gebracht informatie over een nieuwe bestelling diezelfde avond, gaan de spelers mee naar de plaats van aflevering. Enkel Hhargrek ontmoet de representanten (de tiefling Hanas en 2 handlangers) van de onderwereld persoonlijk (de rest verstopt zich). Helaas wordt Tira ontdekt, maar met enige bluf weten deze 2 Hanas ervan te overtuigen dat ze voor hem willen werken.

Hanas neemt de 2 mee naar de herberg de Hexenkessel, waar de onderhandelingen over een contract zich voortzet. Hhargrek en Hanas komen erachten dat de hertig van Kallamarn het nieuwe doelwit is, maar hen wordt niet verteld voor wie ze eigenlijk zouden gaan werken. De andere spelers houden zich verstopt.

Img 0018

Comments

DmDorus DmDorus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.