De gevangenen van Ruathym

Enkele geheimen onthuld

Velen

Wanneer de spelers terugkomen in de tempel van Tempus, kijkt Durma ze zeer boos aan. Ze is boos, maar ze was ook erg ongerust. Bakero bracht haar namelijk het lijkt van een lange gestalte in een grote zwarte cape. er is geen gezicht. (Bakero is er ook nog)
Bakero’s huurmoordenaars doodden dit wezen toen deze iets te nieuwsgierig hier in de buurt aan het zoeken was. Vanaf de daken wisten ze hem te doden met giftige pijlen en betoverde pijlen. Hij was duidelijk ergens naar op zoek, en ze vrezen het ergste…
D
urma prevelt een spreuk die de werkelijke gedaante van het wezen toont. Er verschijnt een gruwelijk creatuur, met een schubachtige huid, lange scherpe tanden, grote drievingerige klauwen, een puntachtige staart en twee leerachtige vleugels.

‘Dit is een monnik van de duisternis. dienaren, wizards en assasins van shar, godin van de duisternis. Het was Shar die de waanzinnige god Cyric er toe zette Mystra, godin van de magie, te vermoorden. haar geweldadige dood had de Spellplague als gevolg. De kerk van Shar heeft zich lang niet laten zien, sommigen hoopten dat ze door de Spellplague danig verwakt was, dat haar dreiging was weggeebt. En nu verschijnt een van haar dienaren (alhoewel, misschien zijn het er meer) in Velen en toont hij grote interesse in mijn tempel. Order of the Blue Fire, de kerk van Shar: grote machten verzamelen zich om ons heen. Er duidt nog niets op een samenwerking, maar we moeten erg voorzichtig zijn…Jullie moeten zo snel mogelijk vertrekken. het is hier niet meer veilig.’

Informatie die Durma geeft:

Een van die religies is die van Tempus, God van de Oorlog. Enkele aanhangers (de radicalen) van Tempus zien zich als de aangewezen personen om een nieuwe apocalyps te dwarsbomen. Tegen de krachten is een harde hand nodig, wat Tempus kan bieden. De tijd voor afwachten en toezien is voorbij, het is tijd om hardhandig (en martiaal) in te grijpen. Die heeft wel voor spanningen binnen de religie gezorgd, aangezien andere afdelingen (de gematigden) zich juist niet willen mengen in het conflict en enkel willen toezien dat de oorlog zo humaan mogelijk verloopt. Strijd en oorlog is namelijk een natuurlijk en goddelijk fenomeen, dat niet tegen te houden is. Wel moeten in die oorlog de levens van onschuldige wezens zoveel mogelijk bespaard blijven.

Tempus volgt de praktijken van de Order of Blue Fire op de voet met behulp van een uitgekiend spionnennetwerk. Een agent van Tempus, de Drow Fillith, bevrijdt de spelers uit Ruathym uit opdracht van de radicale Tempus clerc Durma uit Velen. Durma heeft namelijk vernomen dat de namen van de spelers zijn genoemd door het Orakel van de Scepter Tower in Spellguard als elementaire bestanddelen voor ‘het ritueel dat de aarde en de kosmos zal herschikken’.
Daarop begon zoektocht naar de namen. Order of Blue Fire vond hen eerder.

Durma wil erachter komen waarom juist de spelers zijn uitverkoren voor dit ritueel, wat dit ritueel inhoudt en wie er achter zitten. Durma heeft namelijk al wel aanwijzingen dat the Order of Blue Fire maar een voorportaal is van een veel grotere en destructievere macht.
De spelers krijgen de opdracht het Orakel in de Scepter Tower op te zoeken en het orakel deze vragen te stellen. De spelers zullen dit persoonlijk moeten vragen aan de geest van Vrouwe Saharel.

Vrouwe Saharel stond tijdens haar leven bekend als de tovenares van Saharelgard (Spellgards antieke naam). Zij overleefde de neergang van het keizerrijk Netheril door een lich te worden (een geest die voorbij de dood voortleeft). Eeuwen na de neergang van Netheril leefde zij voort in de ruines. Door de eeuwen heen verscheen ze steeds minder, maar werd ze wel steeds machtiger. Wanneer ze verschijnt, heeft ze enkel 1 doel: 1 enkele vraag van haar vinder te beantwoorden.

Haar kennis is groot en haar antwoorden zijn zeer correct, hoewel de toekomst altijd veranderlijk blijkt, uiteraard. Ze heeft weet van ontwikkelingen in zeer vergelegen regio’s en kan in de toekomst kijken.

Hoe haar te ontmoeten echter is onduidelijk. Veel avonturiers, gelukzoekers en mensen met grote vragen blijven lange tijd in de ruïnes hangen. Sommigen trachten bij te dragen aan de herbouw van de burcht om zo in de gunst van de vrouwe te komen.
Veertig jaar geleden werden de ruïnes bezocht door eenzame ziel genaamd Kuryon. Niet geïnteresseerd in de vrouwe, maar wel in schatten, zocht hij op een dag in de ruïnes, toen hij zich in de aanwezigheid van de vrouwe ontdekte. Wat zij tot hem zei is niet bekend, maar wel dat hij er zo van onder de indruk was, dat hij zijn leven aan haar wijdde. Hij begon de bouw van een klooster, gewijd aan de vrouwe. In dit klooster bood hij onderdak aan bezoekers van de ruïne op zoek naar de gunsten van de vrouwe. Hij verzamelde enkele volgelingen om hem heen en deed veel kennis over de ruïnes en de vrouwe op. Dit leidde tot de kronieken van Kuryon dat over de voorspellingen van de vrouwe verhandelde.

Hier ontvangen jullie de belangrijkste passages uit de kronieken. De rest is een droge verhandeling die niet makkelijk meer te krijgen is en niet wijd verspreid.
Het klooster is er nog steeds, Kuryon is al lange tijd vredig overleden. In het klooster zal een van onze agenten op jullie wachten. Hij zal jullie begeleiden op jullie zoektocht.
Wanneer jullie geslaagd zijn, kunnen jullie via het portaal terug naar Velen. Onze man heeft de benodigdheden voor het ritueel dat nodig is het portaal te openen. Dat zal voor de cleric en de wizard geen probleem zijn. Mocht er onverhoopt iets met mij gebeuren, zoek dan het hoofd van mijn orde op in Suzail, hoofdstad van Cormyr. Zijn naam is Winter, generaal Winter.

Comments

DmDorus DmDorus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.