De gevangenen van Ruathym

Intrige in Suzail

sessie 28-01-2011

De sessie begint met een kijkje in Gloin verleden. We worden meegenomen naar Impiltur waar Gloin met wat oude vrienden en collega’s zich te goed doen aan drank, eten en vrouwen in hun favoriete herberg. Op weg naar huis, staat opeens Gloins vader voor hun neus. De DM weet niet meer wat vader zegt, maar even later vallen Gloins vrienden door neer op straat. Vader Gloinsen lacht maniakaal en verdwijnt dan weer.

Gloin wordt wakker en begint aan een zoektocht naar zijn vrienden. Hij wordt via de tempel van Tempus, naar het huis van de hertog van Kallamarn gestuurd. Daar weet hij de bewakers ervan te overtguidgn dat hij iets “vergeten” is. De hertogin stuurt hem naar het wapenkwartier, waar hij zwaar de weg kwijtraakt en tot diep in de avond ronddoolt naar een handelaar in exotische wapens. Wanneer de wapenhandelaar terugkomt van een transactie, probeert Gloin hem onder druk te zetten, maar faalt weer jammerlijk. Na lang zeuren en rond blijven hangen stuur de wapenhandelaar hem (zwaar geirriteerd en vermoeid) naar de “Dronken Dienstmeid” en Gloin zet het op een lopen.

In de “Dronken Dienstmeid” besluiten Hhargrek en Tira dat ze met praten niet veel verder komen. Ze willen weten voor wie Hanas (door de spelers ook wel gewiekst en spitsvondig “Ananas” genoemd) werkt, om zo de infiltranten van Netheril op te sporen. Hanas wil daar verder niets over loslaten, dus probeert Hhargrek hem op andere manieren te laten praten. Een “andere manier” is volgens Hhargrek bovenop iemand springen en hem zo lang mogelijk vasthouden, totdat iemand opgeeft. De hel breekt los op beide verdiepingen van de herberg. Hhargrek, Sue, Fillith en Tira vechten boven tegen Hanas en wat dwergen. Beneden nemen Varis en Bih’lur het op tegen nog wat van Hanas’s bewakers op de trap, de barvrouw (die wonderwel goed om kan gaan met een hellebaard) en een badass motherfucker met een badass kruisboog. Terwijl Hhargrek paarden op Hanas laat vallen (en later zelfs op het paard klimt), probeert Tira Hanas te bedreigen en intimideren. Hoewel Hanas zelfvertouwen met ieder woord van Tira een deuk krijgt, moet Fillith eerst al haar “shrouds” laten ontploffen (en daarma Hanas’ oren afrukken), voordat onze Tiefling de spelers meedeelt dat er een grote aanslag gepland staat op de nobelen, avonturiers en de koning tijdens het avonturiersfeest twee nachten later. Ook deelt Hanas mee dat de hertog van Kallamarn nog gedood zal moeten worden voordat hij vlucht naar zijn landerijen. Het hoofd van de hertog moet de volgende nacht op 12 uur worden afgeleverd bij de herberg de Hexenkessel, de verblijfplaats van de infiltranten. Met zijn laatste adem biecht Hanas nog op dat er een tweede groep infiltranten in de stad is, die zich ophoudt in de riolen. Zij hebben de taak de vitale onderdelen van Suzail’s verdediging op te blazen vlak voor de aanval van Netherils leger.

Beneden rekenen Bih’lur en Varis af met Hanas handlangers, hoewel ze op een gegeven moment de hulp van Gloin wel kunnen gebruiken. Daar moeten ze even op wachten, maar wanneer Gloin aankomt maakt hij een spectaculaire entraa. Gloin zwaait de deur open, velt een dwerg en slaat direct diens hoofd in. Victorie!

De rest van de avond gebruiken de spelers om twee vliegen in 1 klap te slaan.

Fillith, Bih’lur en Sue vertrekken naar het huis van de hertog om hem (voor zijn eigen bestwil, echt, echt!) te ontvoeren. Door sluwe manipulatie van Bih’lur achter de schermen, weten Fillith en Sue onopgemerkt het landhuis te bereiken. Daar zijn de voorbereidingen voor vertrek in volle gang. De hertogin vraagt haar echtgenoot meer kledingkisten te laten komen en tijdens zijn weg naar de dienaren wordt hij bewusteloos geslagen en meegenomen. Bih’lur laat het lichaam van de hertog eruit zien als een vat bier en ze bereiken de herberg veilig.

In die herberg bereiden Varis, Gloin, Hharhgrek en Tira een ingenieus plot voor. Nu de herberg zonder eigenaren is (die zijn immers gevlucht, of liggen met ingeslagen hoofden in de kelder), nemen zij de honneurs waar. Met Hhargrek als bouncer, Gloin als barman, Varis als toevallige passant en Tira als stamgast, ontmoeten ze de mannen van Goud en Whiskey. Een wat domme en opportunistische groep van avonturiers, die onterecht overtuigd zijn van hun kunnen. Goud en Whiskey komen hun geslaagde missie op het platteland vieren en Tira nodigt ze uit voor een potje dobbelen. Tijdens dit spelletje weten de spelers de heren van Goud en Whiskey ervan te overtuigen dat er in de riolen een eeuwenoude schat te vinden is. In ruil voor deze informatie krijgen de spelers te weten dat in de riolen met enige regelmaat zwarte market gehouden worden, dat daklozen en bedelaars er hun schuilplaats zoeken en dat er een dwaze historicus rondloopt die geinteresseerd is in de ondergrondse geschiedenis van Suzail. Goud en Whiskey besluit de volgende dag deze historicus eens te gaan ondervragen.

Comments

DmDorus DmDorus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.