De gevangenen van Ruathym

Scepter Tower of Spellguard

Jullie betreden een naargeestige plek. de aarde heeft hier lange tijd geen zon meer gezien. tussen de rotsen en overblijfselen van dat wat ooit een machtig slot was, proberen enkele bosjes en kleine boompjes nog wat van het leven te maken. verder is het een woestenij van agressief stuifzand en melancholische stenen.

In de verte zien jullie hier en daar wat lichten, af en toe menen jullie wat schimmen te zien, maar die zijn snel weer verdwenen. om de ruïnes heen staan nog enkele kasteelmuren, de velen in verregaande staat van bouwwerkontbinding. echter te midden van dit alles prijkt een statige spitse ronde toren. je zou de toren als scherp kunnen omschrijven: ieder mogelijk uitsteeksel, inclusief de torenspits zien er messcherp uit.

ontmoetingen in de abdij:

- Tallin (hoofd van de abdij)
- Thurr Gargengrim
- Sister Cherra
- Brother Turnagall
- Yannik Johastra

Na langer verblijf komt de halfling Millek binnen met een dark creeper.

Op aanwijzingen van Millek zijn de spelers naar de locatie van 1 van de pilaren gegaan. tijdens deze reis zijn ze overvallen door kobolds, die ze hebben weten te doden en verjagen. daarna was er een confrontatie met de bewakers van de pilaar en ontdekten ze een dark creeper (nummer 7). Pilaar en creeper zijn meegenomen naar de abdij en met een list hebben ze de pilaar en de creeper verborgen in hun kamer.

In de abdij ontmoetten de speler Thurr Gargengrimm (een whiskeyhandelaar, gespeeld door Mark). Het klikt met Thurr en het gesprek met hem is vermakelijk.
De spelers weten tijdens de ondervraging met nummer 7, de dark creeper te ontfutselen (na een geweldige diplomacy check van Joachim) dat de toren is ingenomen door het Netherese adelijke enfant terrible Thoran. Hij wil Lady Saharel aan zich binden door alle kristallen te verzamelen en in de toren te verzamelen.

Thoran is de leider van de dark creepers en geeft hen de opdracht de kristallen te vinden en naar de toren te dragen. Nummer 7 deelt ook nog mee dat Thoran en zijn troepen toegang tot de toren vonden via de ramparts aan de rand van de ruines.

Op het moment dat nummer 7 zijn laatste adem uitblaast en implodeert in zwarte stof, komen 2 andere dark creepers de abdij binnenstormen. Tallin wordt vrijwel direct gedood. De dark creepers weten intuïtief de locatie van het kristal aan te wijzen, maar worden in hun poging het kristal te bemachtigen tegengehouden door de spelers, met hulp van Thurr, die niet onder blijkt te doen voor de spelers in het gevecht.

Hhargrekh weet 1 van de creepers vast te grijpen en hem ernstig te verwonden. Wanneer de andere creeper net als nummer 7 implodeert, geeft Hhargreks creeper zich gewonnen en identificeert zich als nummer 5. Bih’lur weet nummer 5 de exacte locatie van de ingang naar de toren te ontfutselen, waarna hij uit zijn lijden wordt verlost.

Zuster Cherra en broeder Turnagall zijn ontroostbaar na de dood van Tallin en wanneer ze er achter komen dat de spelers een kristal in hun kamer verborgen hielden zijn ze razend. de spelers wordt de toegang tot de abdij ontzegd.

Enigszins schuldbewust begeven de spelers zich de volgende dag richting de ramparts in het noorden. Echter niet nadat ze het kristal onder de boom op de binnenplaats hebben begraven. Door een of andere kracht, die waarschijnlijk te maken heeft met de aanwezigheid van Kuryons begraafplaats, neutraliseert de boom de magische straling van de kristallen.
Er volgt nog een gesprek met Millek, een goede kennis van Thurr, die hen vertelt dat het kampement van de Darano halflingen na een ruzie verlaten is, en ze sindsdien enkel in hun weerrattenstaat gezien worden in de ruïnes.

Vergezeld door Thurr, zijn kar en zijn pony, trekken de spelers richting de noordelijke ramparts. Wanneer ze langs het kampement van de Darano halflings trekken ontmoeten ze het gezelschap van Vakkak, een dragonborn edelman op zoek naar Saharel. Thurr weet ze tevreden te stemmen met een mooie whiskey en de party kan ongehinderd verder trekken.

Aangekomen bij de ramparts treffen ze een halfling, die vrijwel direct tot de aanval overgaat. Hij sterft vrijwel onmiddellijk, maar niet nadat hij de hulp inschakelt van 5 andere halfling weerratten, die echter ook snel worden uitgeschakeld door onze onverschrokken avonturiers. De zoektocht naar Saharel wordt voortgezet…

Comments

DmDorus DmDorus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.