De gevangenen van Ruathym

Velen en de Tempel van Tempus

Met het Velen schiereiland in zicht landt Yargo ‘De Betraande Boekanier’ en vaart de rivier op die naar Velen Stad leidt. Tijdens het opvaren van de rivier moet eerst een ketting worden losgekoppeld die over de rivier gespannen is.

‘Bescherming tegen de piraten van Nelanther’ zegt Shil Yargo. ‘Echte rotzakken, maar wel de reden dat ik hier nog mag komen. Ik heb die zeerovers duidelijk gemaakt dat er in Velen geen plaats voor hen is. Van mij nemen ze dat wel aan, maar ik kan niet altijd een oogje in het zeil houden he?’

De oevers zijn begroeid met pijnbomen en het het is droog en warm. Na een tijdje stroomopwaarts te hebben gevaren en allerlei anti-piraterij bouwwerken te hebben gepasseerd, komt Velen in zicht: koper-bruine stadmuren, een enkele wachttoren en veel mensen op de velden buiten de stadsmuren. Olijfboomgaarden, wijngaarden en citrusvruchten doen de lucht prettig ruiken.

Aangekomen bij de stadsmuren, wordt voor het schip een valhek omhoog gehesen en Yargo gaat aan wal om met de havenmeester te spreken. Vanaf het schip gezien zijn de twee oude bekenden, en ze gaan amicaal met elkaar om. Yargo geeft de man een kleine buidel geeft een teken aan Bram.

‘Carlos, ga je ouwe man begroeten! Hij heeft je lang niet gezien.’
Een matroos klimt uit het wand en springt aan wal. Hij valt zijn vader om de schouders.
Het schip meert aan en een loopplank wordt uitgeschoven. Men gaat aan wal.

YARGO:
HIER HOUDT MIJN INVLOED WEL EEN BEETJE OP. HET HAVENPERSONEEL KENT ME WEL, MAAR DIEPER IN DE STAD ZIEN ZE HET VERSCHIL NIET ZO TUSSEN PIRATEN EN BOEKANIERS…
DIT IS WEL EEN GOEDE VRIND VAN ME

en hij slaat een arm om de havenmeester

DIT IS JUAN. ZOALS JULLIE ZIEN DIENT ZIJN ZOON BIJ ME. JUAN WEET ALLES VAN DE STAD, DUS VOOR INFORMATIE MOET JE BIJ HEM ZIJN…

Yargo gaat weer aan boord om wat zaken te regelen.

Juan weet niets van een tempel van Tempus in Velen. Ze hebben in ieder geval geen lokatie in de Tempelbuurt.

Spelers hebben informatie ingewonnen voor de skill challenge bij de herberg het Zeepaard (Duitse waard), afkomstig uit Cormyr. Bih’lur vond informatie bij een boekwinkel en Sue luisterde een gesprek af tussen de handelaar Enrique en onderwereldbaas Bakero.
De code: eer aan de wet, trouw een de wet klonk op.
Spelers vonden weg naar ‘t Gelagh, waar twee merkwaardige kastelijnen in vruchtensapjes spuwden. Bakero werd vergezeld door aan Dragonborn en Tiefling (allen in te krappe paarse pakken) door de spelers aangesproken en na betaling van 100 gp’s werd lokatie van Durma doorgegeven. Bij Durma werden de twee klerken van de belasting betaald (Durma had vanwege geheimhoudingsgeld aan Bakero te weinig voor de reguliere belasting) met 100 gp’s.

Durma verschaft de spelers enige informatie, maar zegt verder het gehele verhaal in de morgen te vertellen.

Durma werkt verder aan portal en spelers zochten wat vertier op in ‘t Gelagh wat uitliep in een ordinaire matpartij.

Comments

DmDorus DmDorus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.