De gevangenen van Ruathym

Ontsnapping uit Rhyathym

Rhuathym; dag 3 van Tarsakh

locatie: ruine aan oostkust van Ruathym en de Whalebones
datum: dag 3 van Tarsakh

Jullie worden wakker in een donkere vochtige cel van ongeveer 4 bij 4 meter. De enige lichtbron is afkomstig van een celdeur 2 meter boven de grond, die waarschijnlijk toegang geeft tot een gang. De geur van nat stro en allerlei soorten uitwerpselen is niet te negeren. in de schemering ontwaren jullie de gedaanten van jullie medegevangenen.

Zeer sterke magie weerhoudt jullie contact te maken met jullie god of bron van magie
aangezien jullie besef van tijd compleet in de war is geraakt (dag of nacht? hoe veel tijd is er sinds jullie staat van onbewustzijn verstreken?) weten jullie niet hoeveel dagen of nachten er zijn verstreken, voordat jullie geluiden boven jullie horen vanuit de gang achter de celdeur. De deur wordt geopend en een touwladder wordt naar beneden gegooid. Direct daarna daalt een atletische figuur gehuld in een lange zwarte cape de ladder af. Beneden aangekomen draait de figuur zich resoluut om en slaat de cape naar achteren. Jullie zien een vrouwelijk gezicht, met fijne gelaatstrekken, fijn wit lang haar en een donkerblauwe, bijna zwarte huid. Opmerkelijk zijn haar fel blauwe ogen, die in het duister bijna licht lijken te geven. Ondanks de duisternis kijkt ze jullie 1 voor 1 in de ogen aan en begint te spreken in een toon die niet veel tegenspraak lijkt te dulden:

ER IS NIET VEEL TIJD. WE MOETEN SNEL HANDELEN, VOORDAT ZE ER ACHTER KOMEN DAT IK NIET OP MIJN POST BEN. GEEN VRAGEN, GEEN NAMEN. HOE MINDER WE VAN ELKAAR WETEN, DES TE MINDER KANS ER IS DAT ZE ER ACHTER KOMEN DAT IK HIER BEN GEWEEST.

Ze loopt langs jullie heen naar de achterste wand van de ruimte en tast de muur af. na een tijdje klinkt er een zachte klik en er verschijnt een opening.

HET HEEFT ME VEEL MOEITE GEKOST JULLIE JUIST IN DEZE CEL TE KRIJGEN. GELUKKIG KEN IK DEZE PLAATS BETER DAN ZIJ. VOLG MIJ, BLIJF VLAK ACHTER ME EN MAAK GEEN GELUID. WE KUNNEN LATER WAT PRATEN.

Jullie volgen de figuur in lange gang in. Hoewel het er haast compleet donker is, vindt ze haar weg moeiteloos. Na ongeveer een uur gelopen te hebben (schatten jullie in) slaat ze opeens rechts af, een kleinre ruimte in en steekt daar een lantaarn aan.

DIT IS EEN WAPEN- EN VOORRAADKAMER, OOIT GEBOUWD VOOR DIT SOORT OMSTANDIGHEDEN: EEN VLUCHTPOGING. HELAAS HEBBEN DE OORSPRONKELIJKE BEWONERS ER NOOIT GEBRUIK VAN KUNNEN MAKEN. NEEM MEE WAT JE MEE KUNT NEMEN. JE ZULT HET NODIG HEBBEN VOOR DE REIS DIE JULLIE GAAN ONDERNEMEN. VOLG DE GANG VERDER EN NA DRIE VOLLE DAGEN LOPEN ZUL JE DE UITGANG BEREIKEN. PAS OP VOOR VALLEN EN GEVAREN DIE DE VORIGE EIGENAREN HEBBEN AANGEBRACHT OM INDRINGERS AF TE WEREN. WANNEER JULLIE ERIN GESLAAGD ZIJN TE ONTSNAPPEN, REIS AF NAAR VELEN EN ZOEK DURMA OP. HIJ KAN JULLIE VERDER HELPEN. HIJ IS TE VINDEN IN DE ABDIJ VAN …. HIER HOUDT MIJN TAAK OP. SUCCES! EN MISSCHIEN TOT WEERZIENS, HOEWEL IK HET NIET HOOP. OJA: IK GELOOF DAT DEZE VAN JULLIE ZIJN.

Ze geeft jullie de holy symbols en staffen die jullie verloren zijn, ze verlaat de wapenkamer en is direct verdwenen.

Jullie vervolgen je weg, rusten wanneer jullie moeten rusten, eten wanneer jullie honger hebben en slapen wanneer jullie ogen dichtvallen. Verder is het een eenzame, stille en onaangename wandeling in de vochtige, koele en smalle gang. echter op de, naar jullie schatten, tweede dag verschijnt er een flauw licht aan den einder.

Jullie komen aan bij een poort die toegang schijnt te verlenen tot een grotere ruimte, flauw groen verlicht door een soort van magische bol. bij de poort aan de overzijde zien jullie de overblijfselen liggen van wat drie figuren lijken. Een figuur, zeer ver vergaan houdt met zijn skelettenhand de restanten van twee zwaarden vast. Het tweede skelet is nog in een roestig harnas gehuld en aan zijn voormalige been geklemd zit een derde figuur. Kleiner als de anderen, die het been van de tweede figuur nog steeds krampachtig vast lijkt te houden.

Ook aanwezig zijn drie skeletten en een rat swarm, die door de spelers efficiënt worden opgeruimd.

Jullie vervolgen jullie weg door de gang. Het klimaat wordt langzaamaan wat aangenamer en de weg stijgt licht. En inderdaad, op dat wat de derde dag lijkt, verschijnt er een puntje licht in de verte, dat langzaam groter wordt. Bij aankomst blijkt de lichtbron niet onnatuurlijk te zijn, maar van buiten afkomstig. Jullie ruiken verse buitenlucht en horen de wind. Nu ja wind, zeg maar storm. Je hoort hemm fluiten. Het einde van de gang is echter dichtgegroeid met stugge wortelen, takken en dicht bladerdek.

Wanneer jullie naar buiten kijken zien jullie een rotsachtig landschap dat vrij steil dat naar beneden loopt. Het waait hard en het miezert stevig. Zo’n nevel die je niet echt voelt, maar waarvan je wel heel nat wordt. zo’n 50 meter naar beneden begint wat dunne begroeiing die uiteindelijk uitloopt in een dik begroeid en imponerend loofbos.

Buiten staat een Guard Drake de spelers op te wachten, maar deze staat hetzelfde lot als de eerdere skeletten te wachten.

Nu jullie wat kunnen bijkomen van deze onaangename verrassing, hebben jullie de tijd de omgeving nog wat beter in je op te nemen. De uitgang van jullie ontsnappingsgang komt uit op een helling die nog zo’n 300 meter naar boven leidt naar een verweerde en ronde, kale bergtop die omgeven is door bos. Dit bos blokkeert verder jullie uitzicht en het is dus moeilijk een inschatting te krijgen van het landschap waarin jullie je bevinden. De regen is heftiger geworden en tussen de gebarsten stenen door ontstaan er kleine beekjes en modderige plassen.

Boven op de top waait het zo mogelijk nog harder. Jullie moeten bijna schreeuwen om met elkaar te kunnen praten. Wanneer jullie om je heen kijken zien jullie dat het bos dat lager op de berg begint zich ver uitspreidt om enkel te worden tegengehouden door een kort strand en een donkere, kolkende zee. Jullie bevinden je op een eiland. Geen groot eiland, iedere oever is met ongeveer een dag lopen te bereiken. behalve de noordoever. Daar bevinden jullie je vlakbij. Jullie hoeven enkel de berg af te dalen en een korte strook bos door te steken.
Aangekomen op het strand ontwaren jullie duidelijke voetafdrukken in het zand. Ze lopen naar het oosten, vlak langs de bosrand.

Na de voetstappen ongeveer een half uur gevolgd te hebben zien jullie in de bosrand een hutje staan van doek en boomstammen. Ook een waslijn, een droogrek voor vis, wat rieten fuiken en zelfs wat kippen ontbreken niet. Drie hengels staan rechtop in het zand gestoken, evenals 4 fakkels.

Er is niemand in het hutje. een provisorische tafel, stoel, bed en zelfs wat wandkastjes getuigen van een bewoner die er het beste van wil maken, maar de juiste middelen en omstandigheden ontbeert. Op een aantal zeer basale stukken gereedschap na, is er in eerste instantie niets van waarde in de hut te vinden. Wel staat er een kist, gesloten met een hangslot zowaar. In de kist vinden de spelers een kaart van het eiland.

Whalebones

Opeens gaat het deurtje van de hut open en staat er een lange pezige figuur in de deuropening, gekleed in enkele een groot wollen kleed. Zijn ongekamde haren reiken tot op zijn schouders, zijn vieze rode baard tot op zijn borst. In zijn rechterhand draagt hij drie dode konijnen. Met grote angstige ogen kijkt hij jullie aan en zonder ook maar een geluid te maken draait hij zich snel om en zet het op een lopen.

De spelers achtervolgen de man, die hen in een hinderlaag leidt. De spelers weten met de Stirges af te rekenen die door de man op de spelers zijn losgelaten. Wanneer hij ziet dat de strijd verloren is, geeft hij zich over en laat hij zich door de spelers terug meenemen naar zijn hutje.

Daar komen de spelers er achter dat de man Basra heet en dat hij achtergelaten is op dit eiland. De cijfers op de kaart blijken de maanden van het jaar voor te stellen. De spelers besluiten samen met Basra naar de plek te gaan waarvan het cijfer overeenkomt met de huidige maand (maand 4, Tarsakh).

Comments

DmDorus DmDorus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.